پنل پیامک با بهترین قیمت

از آیپی پنل

برنزی

60 درصد امکانات سامانه
ارسال پیامک
bts ارسال دکل
ایرانسل منطقه ای
رده سنی و جنسیت
ارسال نظیر به نظیر
ارسال کلمات کلیدی
ارسال مشاغل
ارسال مشاغل به تفکیک استان
ارسال منطقه ای و کشوری
ارسال محله ای
ارسال کدپستی
ارسال از روی نقشه
ارسال ایمیل
ارسال پیام صوتی
ارسال از بانک اختصاصی
ارسال کدپستی همراه اول
ارسال همراه اول با تقسیمات کشوری
گزارشات ارسال
خدمات وب سرویس و افزونه ها
پشتیبانی
گزارشات مالی
خرید شماره آنلاین


تعرفه های ارسال

  • 420 ریال و بدون تخفیف تعرفه
نقره ای

80 درصد امکانات سامانه
ارسال پیامک
bts ارسال دکل
ایرانسل منطقه ای
رده سنی و جنسیت
ارسال نظیر به نظیر
ارسال کلمات کلیدی
ارسال مشاغل
ارسال مشاغل به تفکیک استان
ارسال منطقه ای و کشوری
ارسال محله ای
ارسال کدپستی
ارسال از روی نقشه
ارسال ایمیل
ارسال پیام صوتی
ارسال از بانک اختصاصی
ارسال کدپستی همراه اول
ارسال همراه اول با تقسیمات کشوری
گزارشات ارسال
خدمات وب سرویس و افزونه ها
پشتیبانی
گزارشات مالی
خرید شماره آنلاین
منشی پیام
بلک لیست
پیام پیش فرض
پاسخگو خودکار
مسابقه


تعرفه های ارسال

  • 420 ریال همراه با 10 ریال تخفیف تعرفه
طلایی

100 درصد امکانات سامانه
ارسال پیامک
bts ارسال دکل
ایرانسل منطقه ای
رده سنی و جنسیت
ارسال نظیر به نظیر
ارسال کلمات کلیدی
ارسال مشاغل
ارسال مشاغل به تفکیک استان
ارسال منطقه ای و کشوری
ارسال محله ای
ارسال کدپستی
ارسال از روی نقشه
ارسال ایمیل
ارسال پیام صوتی
ارسال از بانک اختصاصی
ارسال کدپستی همراه اول
ارسال همراه اول با تقسیمات کشوری
گزارشات ارسال
خدمات وب سرویس و افزونه ها
پشتیبانی
گزارشات مالی
خرید شماره آنلاین
منشی پیام
بلک لیست
پیام پیش فرض
پاسخگو خودکار
مسابقه
و...


تعرفه های ارسال

  • 420 ریال همراه با 40 ریال تخفیف تعرفه
نمایندگی طلایی

100 درصد امکانات سامانه!!
نمایندگی پنل پیامک IPPANEL
تعرفه ارسال مستقیم و پایین
تمامی امکانات موجود در کشور
بروزرسانی امکانات بصورت مداوم
کاملا ریبرندینگ
امکانات مدیریتی کامل
مدیریت تعرفه ها
دارای خطوط اختصاصی
دارای خطوط عمومی
دارای خطوط عمومی خدماتی
برگشت هزینه پیامک های ناموفق
ارسال پیامک
ارسال ایمیل
ارسال پیام صوتی
ایجاد نامحدود کاربر


تعرفه های ارسال

  • 420 ریال همراه با 40 ریال تخفیف تعرفه